KDO SMO

R.U.R., podjetje za poslovno svetovanje in raziskovanje, je ime dobilo po istoimenskem naslovu drame češkega pisatelja Karla Čapka iz leta 1920, kratica pa pomeni »Razumovi univerzalni roboti«. Naslov drame je bil za ime podjetja izbran zato, ker najbolje izraža način delovanja sodelavcev našega podjetja, ki so od prvega do zadnjega vsi osebno izbrani na podlagi prejšnjega poznavanja njihovega načina razmišljanja in dela. Vsem nam je namreč skupno prepričanje, da je potrebno nezakonito, nepošteno in neetično delo preprečevati, po potrebi tudi kaznovati, zakonita, poštena in etična prizadevanja pa nagrajevati. V podjetju R.U.R. in v njegovem imenu zaradi tega lahko delajo samo tisti najboljši strokovnjaki, katerim je pridobivanje materialne nagrade za opravljeno delo manj pomembno od izgradnje kakovostnih zakonitih in etičnih sistemov za uspešno in pošteno poslovanje, manj pomembno od zakonitega in strokovnega odkrivanja kršilcev pravnih in etičnih norm, manj pomembno od spoštovanja naročnikovih poslovnih ciljev in manj pomembno od absolutnega varovanja zaupnosti vseh naročnikovih podatkov.

»Razumovi« smo torej zato, ker nas pri našem delu vodi zgolj strokovno znanje, »univerzalni«, ker smo multidisciplinarni, »roboti« pa zato, ker v skladu z navodili naročnika vsako prevzeto nalogo – ne glede na vse - izpeljemo do konca.